1. Przed zamocowaniem kołpaka zdjąć zbędne pokrywy, oczyścić wewnątrz felgę.

2. Stalowy pierścień rozprężny ustawić w pozycji wycięcia pod wentyl i wcisnąć go do gniazd w łapkach zaciskowych (rys.1)

3. Przyłożyć kołpak do felgi - tak aby miejsce na wentyl w kołpaku pokrywało się z wentylem na feldze

4. W dolną część felgi nałożyć kołpak, podeprzeć kolanem, górne dwie łapy zaciskowe przycisnąć (uchylić) palcami od góry w dół kołpaka i jednocześnie wcisnąć kołpak do wewnątrz felgi. Na całym obwodzie koła docisnąć kołpak do felgi.

Ponieważ są to kołpaki uniwersalne, przeznaczone do większości samochodów, w szczególnym przypadku kołpak może wchodzić na felgę za luźno bądź za ciasno. Wówczas należy skorygować średnicę pierścienia rozprężnego w miejscu wygięcia na wentyl poprzez rozciągnięcie pierścienia gdy kołpak wchodzi za luźno, bądź ściśnięcie pierścienia gdy kołpak wchodzi za ciasno.